Schoolbrochure

Bij de inschrijving en aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een schoolreglement. Door te handtekenen stemmen de ouders in met de inhoud ervan.

Het schoolreglement wordt elk jaar opnieuw opgemaakt in september, na advies van de schoolraad. Via deze site is het digitaal ter beschikking en wie dat wenst, kan een gedrukt exemplaar bekomen via het secretariaat van de school.

 

U kan hier het schoolreglement raadplegen.

 

 

Member Access