Het oudercomite

image

Het oudercomité is een groep ouders die, vanuit een grote interesse voor het schoolgebeuren, een brug vormt tussen het schoolteam en alle ouders.

Onze visie

 De taken van het oudercomité zijn samen te vatten in 4 hoofdtaken:

Ontmoeten

Door het organiseren van activiteiten trachten we ervoor te zorgen dat ouders elkaar kunnen ontmoeten zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen en ook de leerkrachten anders leren kennen.

Ondersteunen

Als oudercomité dragen wij graag een steentje bij om de goede werking van de school te ondersteunen. Zo steken we steevast de handen uit de mouwen bij de activiteiten die de school organiseert: sinterklaasfeest, carnaval, grootouderdag... Uiteraard organiseert het oudercomité ook zelf activiteiten: schoolfeest, infoavonden, kalenderverkoop... De opbrengsten hiervan gaan naar de schoolwerking en/of –infrastructuur: fruit op school, zitbanken, bolderkarren en nog veel meer.

Communiceren en Informeren

Als oudercomité informeren wij de ouders via brieven wat betreft de wafelverkoop, infoavond, schoolkalender... en door het organiseren van infoavonden.

Samenwerken en overleggen

Er zijn geregeld overlegmomenten tussen het oudercomité en de school. Op deze manier kan het oudercomité advies geven omtrent thema's die de school en zijn leerlingen aanbelangt, zoals veiligheid rond de school.

Via de ideeënbus kan je als ouder – al dan niet anoniem - altijd je bedenkingen, ideeën of vragen kwijt bij het oudercomité. Het oudercomité zal trachten hier een antwoord op te bieden en indien relevant overleggen met het schoolteam.

mailbox

Ideeënbus

Vertel het ons maar, een idee, een weetje, een klacht...
 
 
 

Member Access